Valtuutetun ura on korkattu. Lue Ensimmäinen valtuustopuheeni

Moi pitkästä aikaa. Aloittelen taas blogin päivittelyä kun valtuustokausi on päässyt vauhtiin.

Tätä ennen on käyty luottamuspaikkajaot, jonka tuloksella ei meikäläinen voi paljon leijua. Tähtäimessäni oli kaupunginhallituksen jäsenyys mutta kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajan varajäsenyyden sain.

Ei, valitettavasti se ei ole vitsi.

KH paikan äänestytin ryhmässä ja yllätyksekseni sain tuplamäärän ääniä siihen nähden mitä odotin. Nimittäin kaksi :).

Seuraaviksi tavoitteikseni ilmaisin kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajuuden, jota ei myöskään minulle haluttu ilmeisesti parin henkilön vaatimuksista johtuen antaa ja samoin annettiin ymmärtää ettei ympäristö- ja kaupunkisuunnittelulautakuntaankaan ole asiaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajuus olisi kyllä annettu vaikka väkisin mutta siitä kieltäydyin, kun ehdotukseeni kahdesta vuodesta siellä ja kahdesta vuodesta kh:ssa ei kelpuutettu. Lisäksi kyllä tarjottiin joukkoliikennettä ja jätetettä, joista myös kieltäydyin, kun niistä en mitään tiedä eikä ole isommalti kiinnostustakaan. Olen yksityisautoilun puolustaja ja ratikkaakaan en tässä vaiheessa kannata, joten…

Lopuksi vielä esitin toiveen yllättäen vaputuneesta tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta mutta siihenkään ei minua päästetty vedoten sukupuolikiintiöihin. Seitsemällä tuomallani luottamushenkilöpaikalla minä siis sain yhden varajäsenyyden.

Ilmoitinkin ryhmälle, että kun kerran ainoakseni vaikuttamisaseekseni jätettiin valtuustutyöskentely, aion sitten pitää sanan säiläni terävänä ja että valtuustokokouksessa tulee ensimmäinen näyte.

Tässä se on, ensimmäinen puheeni valtuutettuna, Turun kaupunginvaltuuston järjestäytymiskokouksessa 28.1.2013 (älä välitä ulkoasusta, on copypaste muistiinpanosta)

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Muutama naseva , ehkä jopa varoittavakin sana näin uuden valtuuston ja luottamusmiesten evästykseksi nyt , kun olemme kääntämäässä uutta lehteä valtuuston historiassa
Eräs viesti kuntalaisten taholta on tullut ainakin minulle selväksi: on korkea aika muutokselle.  sen aika on nyt jos koskaan.
surkea äänestysprosentti ja suuri valtuutettujen vaihtuvuus viestittävät tätä tarvetta.
Muutoksen tarvetta lisäävät myös romhtaneet työllisyys ja verokanta.
se viestittää, että ihmiset ovat kyllästyneitä nykyiseen tapaan tehdä politiikkaa ja päättäjiin, jotka sitä ovat tehneet.
Moni vanha konkari putosi ja moni oli hilkulla pudota
Tätä viestiä haluan korostaa etenkin kaikille uusille valtuutetuille.
Turkulaiset ovat laittaneet uskonsa ja toivonsa meihin, jotta saisimme aikaan tuota muutosta
Me teemme tänään erittäin merkittäviä päätöksiä, joilla on suuri vaikutus  koko valtuustokauden päätöksiin ja tulevaisuuteemme
tai todellisuudessa olemme siunaamassa niitä valintoja, joita puolueet ovat tykönään tehneet
tulenkin nyt kertomaan näkemystäni puolueiden tekemästä valintaprosessista , ja siihjen oleellisesti liittyvistä asioista
Uusien luottamushenkilöiden valinta on eräs tärkeimpiä poliittisen vallankäytön muotoja
ja siksi tuon valintaprosessin pitäIsi olla ehdottoman demokraattinen,
siis kuntalaisten ääntä kunnioittava sekä oikeudenmukainen.
Puolueille annetut äänet vaikuttavat siihen, kuinka monta luottamuspaikkaa kukin puolue saa omalla sisäisesellä paikkajaolla jaettavaksi
henkilökohtaiset äänimäärät ja tietysti myös muut vahvuudet taas vaikuttavat siihen millaisiin luottamustoimiin henkilötasolla on oikeutettu
tai niin ainakin pitäisi olla.
esim. kokoomukselle on vaalimenestyksen, eli 19 paikan turvin tullut pikaisen laskun perusteella  67 varsinaisen jäsenen  luottamuspaikkaa + niiden varajäsenet, eli yhteensä 134 luottamushenkilöpaikkaa, eli yhteensä 7 paikkaa  yhtä läpimennyttä valtuutettua kohti, joista puolet, eli 3,5 siis on varsinaisia jäseniä.
myös esim. kaupunginhallituspaikat jakautuvat saatujen äänimäärien perusteella
tai ainakin pitäisi
nyt päätettävänä olevissa paikkajaoissa ja niihin liittyvissä valintaprosesseissa on joitain sellaisia piirteitä, jotka on pakko nostaa esiin vähintäänkin ihmettelevässä mielessä
Aloitetaan kh:sta
jos kerran elämme demokratiassa, jossa annetut äänet ja saatujen edustajien määrä ovat koko järjestelmän perusta niin kuinka ihmeessä on mahdollista, että 9:llä edustajalla saa yhtä monta kh paikkaa kuin kolmella? Siis KOLMINkertainen määrä valtuutettuja.
Se on kuulemma vaalimatematiikkaa
tämä ei kuitenkaan ole moraalisesti  demokraattista, eikä kenties kuntalaistenkaan mielestä oikeudenmukaista.
Se on poliittiista peliä, joka on seurausta siitä, että  isommat puolueet eivät onnistuneet kaupankäynnissään saada kaikkia ns. turkusopimuksen taakse.
Siis sopimuksen, jonka tarkoituksena on jo etukäteen varmistaa, että etenkin suurempien puolueiden  tavoitteet täyttyvät.
Mielestäni vasemmistoliitto toimi omien äänestäjiensä ja ideologiansa kannalta katsoen aivan oikein ja siitä ei olisi heitä saanut rangaista. Mutta metematiikan perusteella näin kuitenkin voi kuulemma tehdä.
Vaikkakaan se ei ole demokraattista eikä etenkään oikeudenmukaista
Sitten pari muuta asiaa
On tapana, että saatuaan neuvotteluiden jälkeen omat paikkakiintiöt, puolueet valitsevat itsenäisesti keskuudestaan henkilöt noille paikoille.
Henkilövalinnat ovat siis puolueen sisäinen asia.
Tai ainakin pitäisi olla!
Mielestäni on täysin käsittämätöntä toisen puolueen sisäisiin asioihin puuttumista, että vasemmistoliittoa on kuulemani ja lukemani mukaan suorastaan painostettu valitsemaan jopa vastentahtoisesti rakennusltk:n varapuheenjohtajaksi  äänestäjiiltä epäluottamuslauseen saaneen valtuustosta pudonneen entisen lautakunnan pj:n
Minusta on ylipäätään ollut käsittämätöntä, että kaikki nämä vuodet on rakennusltk:n pj :nä ollut suuren rakennusyhtiön pääluottamusmies.
Se ei anna kovin neutraalia kuvaa tärkeän lakisääteisen tehtävän hoidosta.
Hänen osaamistaan ja pätevyyttään en kyseenalaista laisinkaan
sitten muutama sana tuon MUUTOKSEN mahdollisuudesta suhteessa nyt vahvistettaviin paikkajakoihin…
Nähtyäni henkilövalinnat koskien kaikkein strategisimpia toimielimiä ja etenkin niiden puheenjohtajistoa, aloin jo epäillä muutoksen mahdollisuutta jo ennen uuden valtuuston ensimmäistä kokoontumista.
Vaikuttaakin siltä, että edellämainittuihin paikkajakoihin ainakin suurissa puolueissa ei ainoastaan vaikuttanut saadun äänimäärän suuruus vaan jo ennen vaaleja ehdokkaan saaman YRITYSTUEN suuruus.
Ainakin mikäli lehtitietoihin ja vaalirahailmoituksiin on uskominen.
Mitä suurempi yritystuki, sitä merkittävämpi positio, näyttäisi trendi olevan ehkä hiukan karkeasti yleistettynä.
Poikkeuksiakin varmasti on. Ja yleensä näillä poikkeuksilla sitten  onkin muutoin pitkä meriittilista puolueen etujen hyväksi toimimisessa
näitä strategisia paikkoja ovat etenkin
kh,
ympäristö ja kaavoitus,
kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ja
kh:n konsernijaosto.
miksi nämä paikat sitten ovat niin strategisia?
Miksei esim. perla ole yhtä strateginen, vaikka se käyttää ylivoimaisesti eniten rahaa ja koskettaa kaikkein lähimmin kaupunkilaisten jokapäiväistä elämää?
Nuo ovat strategisia ja huolellisimmin vaalittuja paikkoja siksi, että niissä tehdään päätöksiä, joilla on elinkeinoelämälle, etenkin rakennus- ja kiinteistö yrityksille suuri taloudellinen merkitys.
kyse on siis rahasta
oikeilla henkilövalinnoilla siis saatetaan varmistaa  yrityselämän ns. luottomiesten sijoittuminen avainpaikoille läpi koko päätöksentekoketjun.
otan esimerkin:
kuvittellinen grynderi  Källbacka bongaa kartalta tyhjän tontin tai vanhan rakennuksen.
hän näkee sielunsa silmin tontilla kerrostalon, tai todennäköisesti useampia ja euron kuvat alkavat surrata silmissä kuin rullat yksikätisessä rosvossa…
haittana tosin on se, että tontille ei ole kaavoitettu kerrostaloja ja naapurustossakin on vain vanhoja puutaloja…
vaan eipä hätää.
pari puhelinkeskustelua tai lounasta oikeiden henkilöiden kanssa ja homma hoituu seuraavasti:
kohde pannaan kiinteistöliikelaitoksessa ns. hiljaiseen myyntiin ja varmistetaan, ettei kukaan muu kuule asiasta.
Kilpailuhan vosi nostaa kohteen hintaa.
Luottohenkilöt niin virkamies- kuin luottamushenkilöpuolellakin hoitavat hommansa sovitusti ja rivijäsenet yleensä äänestävät niinkuin suositellaan
Ympäristö- ja kaavoituspuolella puheenjohtajisto palaveeraa virkamiesten kanssa ja suosittelee laittamaan käyntiin  , valtion Turulle suoman erityislain turvin , poikkeuslupamenettelyn koskien kyseistä asemakaavaa.
Asiat aikataulutetaan siten, että ne menevät eteenpäin mahdollisimman sulavasti ja nopeasti
Molemmat nämä menettelyt siunataan kaupunginhallituksessa eikä konsernijaostokaan puutu alaisuudessan olevan johtokunnan asiaan.
Kun kauppa ja kaavoitus ovat selviä, varmistetaan vielä se, että rakennusvalvontakin suhtautuu asioihin suopeasti.
Mikä siis on tämän kupletin juoni?
 Miksi jotkut poliittiset puolueet ovat menetelleet näin?
Eihän se ole kuntalaisten  etujen mukaista tai oikeudenmukaista,  että kapungin omaisuutta myydään ilman kilpailutusta tai että tehdään yleiskaavojen vastaisia poikkeuslupia?
No ainakin seuraaven kerran kun puolue tai urheiluseura ovat olleet myymässä mainoksia lehteensä tai ottelun käsiohjelmaan
tai kun  luottopoliitikko on tarvinnut rahaa vaalimainoksiin tai muita palveluksia, on ollut paljon mukavampi kääntyä taas luottavaisin mielin esim. herra Källbackan puoleen.
NIINHÄN tuskin on kuitenkaan, että rahaa pyydettäisiin ENNEN noiden päätösten tekemistä, sehän saattaisi olla laitontakin,..
Toisin sanoen, hyvät uudet valtuutetut ja muut kohta valittavat luottamusmiehet….
Pitäkää tämä KENTIES kuvitteellinen kertomus kirkkaana mielessänne, kun teette päätöksiä.
Saatatte olla omalla toiminnallanne mahdollistamassa turkulaisten etujen vastaisia päätöksiä ja vieläpä kartuttamassa kolleganne vaalikassaa seuraavissa vaaleissa jos teette aina niinkuin suositellaan…
Oman järjen käyttö on VELVOLLISUUTEMME
ja jos joku kuvittelee, että sillä olisi tämän puheevuoron kanssa mitään tekemistä, että minun lähes 400 äänelläni olen saamassa ainoastaan kilan varapj: n varajäsenyyden, on täysin oikeassa.
Se nimittäin osaltaan todistaa aiemmin kertomaani oikeaksi.
Toiveistani tai vaatimuksistani huolimatta minua ei päästetty
noihin strategisiin tehtäviin vaikka haluni ilmaisin ja äänimääräni sekä tietämykseni perusteella olisi ehkä pitänytkin päästä.
 Ilmeisesti en ole aiemmin osoittautunut luottamuksen arvoiseksi tai Joukkuepelaajaksi ilmeisesti esim toriparkkiasiassa, kuten eräs valintoihin vahvasti vaikuttanut henkilö sanoi.
Totta tosiaan, taskussani ei ole joukkueurheilustaan kuuluisien urheiluseurojen jäsenkorttia, (vaikka junnuna lätkää futista ja pesäpalloa pelasinkin)
 Vain valtakirja n. 395äänestäjältä. Ehkäpä silläkin pitäisi olla jotain väliä
Ainoaksi vaikuttamiskeinokseni on siis jäänyt sanan säilä ja sen aionkin pitää terrävänä.
Lopuksi vielä vetoan kaikkiin teihin hyvät valtuutetut.
 Lopetetaan tällä kaudella tuollainen etupiiri- tai omanedun ajattelu
ja keskitytään yhdessä tekemään turusta avoimen ja oikeudenmukaisen päätöksenteon sekä onnellisten ihmisten kaupunki.
Kiitos.